شهروند- شری و آلیسا مانک (Sheri and Alyssa Monk)، ساکنان شهر کوچک پینچر کریک (Pincher Creek) در جنوب کلگری، می گویند که به دلیل آنچه “خیلی همجسنگرا” بودن ذکر شده است مجبور به کناره گیری از شغلشان شده اند. این زوج در بخش خدمات اورژانس این شهر به عنوان آتش نشان و امدادرسان کار می کردند.  آلیسا و شری معتقدند که مورد تبعیض واقع شده اند و توقع این بود که قوانین را مانند همکاران دیگرشان رعایت کنند. به آنها گفته شده است که اجازه ندارند از زندگی شخصی شان در محل کار صحبت کنند و باید استفاده از کلمه ی “همسر” را محدود کنند.

 

این دو زن به کمیسیون حقوق بشر آلبرتا شکایت کرده اند. به گفته ی یکی از کارشناسان گوناگونی جنسیتی در محل کار، افراد همجنسگرا در شهرهای کوچک و در شغل هایی که بیشتر توسط مردان انجام می شود همیشه مورد تبعیض قرار می گیرند و به آنها به چشم اقلیت نگاه می شود. آلیسا و شری در سال ۲۰۱۴ وارد رابطه شدند اما تا یک سال یعنی زمانی که با هم همخانه شدند رابطه شان را به همکارهای خود اعلام نکردند. این زوج در سال ۲۰۱۶ به صورت قانونی ازدواج کردند. شری و آلیسا می گویند وقتی مدیریت آنها را به دفترش فراخواند و با آنها صحبت کرد، از او پرسیدند که آیا ممنوعیت صحبت درباره ی زندگی خانوادگی شامل همه ی کارمندان می شود؟

مدیر در پاسخ به وضوح گفته است نه آنها تنها زوجی هستند که ازشان شکایت شده است زیرا بسیاری از همکاران هنوز رابطه و ازدواج همجنسگراها را قبول ندارند.  این دو نفر بعد از استعفا از کار مدتهای زیادی با مسایل مالی درگیر بودند و مجبور شدند خانه شان را برای فروش بگذارند.