شهروند ـ سازمان دهندگان  نمایشگاه ملی کانادا (CNE, Canadian national exhibition) می گویند که برایشان مهم نیست چه کسی از توالت های سیار استفاده کند.

بعد از سالها استفاده از توالت های سیار قدیمی، این بار نمایشگاه بر آن است تا از توالت های تک نفره ی متحرکی استفاده کند که از نظر جنسیتی خنثی هستند و این خنثی بودن با علامتی که نیمه مرد و نیمه زن است بر روی در توالت ها نمایش داده می شود. یکی از مقامات CNE معتقد است که این کار به هرکسی این امکان را می دهد که از توالت ها استفاده کند فرای این که مرد است یا زن. این امکان باعث می شود کسی برای توالت رفتن در صف انتظار نایستد و کار برای خانواده ها و کودکان راحت تر شود.

bathroom-sign

این تصمیم مدیر اجرایی CNE متاثر از بحث های سیاسی درگرفته در ایالات متحده نیز می باشد. بر اساس این بحث ها توالت های تفکیک شده بر اساس جنسیت، ممکن است جامعه ی افراد فراجنسیتی را تحت تاثیر قرار دهد. او می گوید که دلش نمی خواهد مشتریانش درگیر چنین مبحثی باشند و بتوانند جدای از هویت جنسیتی از بهداشت عمومی استفاده کنند. این توالت ها علامتی دارد که در آن انسانی که نیمی لباس مرد و نیمی لباس زنانه بر تن دارد نمایش داده می شود و در زیر آن نوشته است “برای ما مهم نیست”. این توالت ها باعث می شود که افکار عمومی بیشتر و بیشتر نسبت به جامعه ی فراجنسیتی آگاه شود.

در کانادا موزه رویال انتاریو، مدرسه های دولتی اتاوا و بسیاری از کمپ ها دارای توالت های بدون تفکیک جنسیتی هستند.