شهروند ـ مردی با بیماری روانی جدی اسپرم خود را به بانک اسپرم اهدا کرده که حداقل ۳۶ کودک از این اسپرم ها به وجود آمده اند. این مرد به پلیس اعتراف کرد که اطلاعاتی که به بانک اسپرم ارائه کرده نادرست بوده است. کریس آگلیس (Chris Aggeles) هفته ی گذشته، در پی شکایات و گزارشات اعلام شده، در نهایت به مرکز پلیس رفت تا به کارش اعتراف کند و خودش را تحویل دهد.

 ۱۰ خانواده علیه این بانک اسپرم واقع در جورجیا شکایت کرده اند که ۴ تن آنها کانادایی، ۵ تن آمریکایی و یکی هم انگلیسی است.

Aggeles

در پروفایل آگلیس در این بانک اسپرم،  اطلاعاتی از این قبیل به چشم می خورد که او ضریب هوشی ۱۶۰ برابر انیشتن دارد، هیچگونه بیماری روانی ندارد، دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس است و بر روی تز دکترا در زمینه مهندسی علوم اعصاب کار می کند. تعدادی از مادرانی که اطلاعات این فرد را برروی وب سایت این بانک اسپرم در سال ۲۰۱۴ دیدند، شروع به تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که این اطلاعات کاملا غلط است.

این فرد بر اساس تحقیقات به دست آمده از بیماری های روانی خطرناکی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و خودشیفتگی رنج می برد