شهروند- روز یک شنبه مراسم چهلم کشته شدگان سانحه ی مرگبار تصادف در نورت یورک تورنتو با حضور بسیاری از مقامات از جمله جان توری شهردار تورنتو انجام شد. لیلی چنگ (Lily Cheng) بنیانگذار گروه “We Love Willowdale” در این مراسم اعلام کرد که این مراسم دقیقا ۴۰ روز بعد از این سانحه ی دلخراش و مرگبار انجام می شود و ۴۰ روز در بسیاری از فرهنگ ها مدت زمان سوگواری رسمی برای مرگ است. ۴۰ روز پیش الک میناسیان ، جوان ۲۵ ساله ی ساکن ریچموند هیل، با یک ماشین ون کرایه ای در مسیر عابر پیاده بین تقاطع فینچ و شپرد در خیابان یانگ به مردم بی گناه حمله کرد.

این حمله ی مرگبار باعث کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر شد. از همان دقایق اولیه ی این حمله که تنها ۷ دقیقه به طول انجامید، مردم و مقامات پلیس به خوبی و بسیار شجاعانه به این بحران پاسخ دادند و در روزهای بعد از آن بسیاری از شهروندان تورنتو با گذاشتن دسته های گل و کارت های حاوی پیام های محبت آمیز اعلام کردند که در غم مردم سوگوارند و با کسانی که عزیزان خود را از دست داده اند شریک اند. بعد از برگزاری مراسم چهلم، دسته های گل خشک شده از این مکان جمع آوری شد و تمام کارت ها و نوشته ها برای آرشیو کردن به شهرداری تورنتو فرستاده شد.

جان توری نیز اعلام کرد که در حال مشورت با خانواده های قربانیان است و قرار است تا بنای یادبود دائمی در این مکان برای این افراد ساخته شود.

الک میناسیان در دادگاه اولیه به ۱۰ فقره قتل درجه یک و ۱۶ فقره اقدام به قتل متهم شد. دادگاه بعدی او به سپتامبر موکول شده است.

نام کشته شدگان از قرار زیر است: Andrea Bradden 33 ساله از وودبریج انتاریو، Anne Marie D’Amico 30 ساله از تورنتو، Mary Elizabeth (Betty) Forsyth 94ساله از تورنتو، Chul Min (Eddie) Kang 45 ساله از تورنتو، Dorothy Sewell 80 ساله از تورنتو، Geraldine Brady 83 ساله از تورنتو، Ji Hun Kim 22ساله از تورنتو، MunirAbdo Habib Najjar 85 ساله از تورنتو، BeutisRenukaAmarasingha 45 ساله از تورنتو، Sohe Chung 22ساله از تورنتو.