شهروند – علی شریفیان: بر اساس آمار و ارقام موجود که در اختیار سازمان انتخابات انتاریوست، جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال واجد شرایط شرکت در انتخابات و رای دادن هرنسلشان علاقه و اشتیاق کمتری نسبت به نسل پیش از خود برای رای دادن پیدا کرده اند. نسل دهه ۷۰ نسبت به نسل دهه ۸۰ به میزان بیشتری در انتخابات سطوح مختلف (شهری، استانی و فدرال) در رای گیری و انتخاب نمایندگان شرکت کرده اند. گروهی از تحلیلگران می گویند علت عمده این سیر نزولی این است که اصولا جوانان دیرتر و در سن های بالاتر توجه شان به امور سیاسی جلب می شود، اما گروهی هم می گویند نسل جوان چون منافع بنیادی و پاسخ به نیازهای ضروری خود را در سیاست نمی بیند و به سیاستمدران برای کمک به حل مشکلاتشان باور ندارند، در انتخابات شرکت نمی کنند. در انتخابات سال ۲۰۱۱ که کمتر از ۵۰ درصد واجدین شرایط در آن رای دادند، میزان شرکت جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال به کمترین حد خود، به ۴/۳۷ درصد رسید. در انتخابات پیش رو هم به نظر نمی رسد این روند تغییر اساسی بکند و اگر میزان و درصد جوانان بازهم کاهش نیابد، احتمال زیاد می رود که افزایش هم پیدا کند. کارشناسان سیاسی می

گویند اگر جوانان به شکل گسترده در انتخابات شرکت کنند، امور سیاسی و سیاست را در انتاریو و کانادا به کلی دگرگون خواهند کرد.

VOTERS