شهروند ـ دولت محافظه کار پیشرو به تغییرات ایجاد شده  در زمینه آموزش مسایل جنسی در مدرسه وفادار خواهد ماند و پاتریک براون از ادعایش مبنی بر اینکه گفته بود اگر انتخاب شود این برنامه ی درسی را در مدارس بازنگری و حذف خواهد کرد، معذرت خواهی کرد و اظهار داشت که این ادعا اشتباه بوده است.

او اظهار داشت که این ادعا دیدگاه او نبوده و در واقع خلافش درست است. او می گوید که از تغییر برنامه ی درسی حمایت می کند و به نظرش خوب است که کودکان درگیر مسایل چالشی باشند؛ مسایلی که خانواده هایشان به آنها فکر نکردند و در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.

patrick-brown

برخی معتقدند که این تغییرات هیجانی براون برای آینده ی کاری اش چندان مطلوب نیست و خوب نیست که وقتی پای رأی آوردن در میان است تمامی گفته های قبلی اش نقض شود.