شهروند- پلیس مادر و دختری را که بر اثر خودکشی روز جمعه بعدازظهر در ویتبی جانشان را از دست دادند، شناسایی کرده است.

پلیس منطقه ای دورهام اعلام کرد که روز جمعه بعدازظهر افسران پلیس به ساختمانی در خیابان هیکوری جنوبی، نزدیک خیابان داندس شرقی و خیابان براک جنوبی، رفتند. به گفته ی یک منبع خبر قرار بر این بود که این مادر، پریا استاچو ۴۴ ساله، روز جمعه در دادگاه حاضر شده و دخترش، سارا استاچو ۶ ساله، را به پدرش تحویل بدهد، وقتی که خبری از او در دادگاه نشد پلیس به در منزل او رفت و با جنازه ی آنها روبرو شد.

homicide-scene

سارا، پنج ماهه بود که پریا و همسرش او را به فرزندی پذیرفته و  از ایران به کانادا آوردند. اما در خانه ی جدیدش عمری کوتاه داشت. این زن و شوهر در حال جدایی  بر سر سرپرستی بچه در جدل قانونی بودند و سرانجام دادگاه سرپرستی بچه را به پدر ۵۳ ساله اش سپرده بود.

همسایگان پریا او را زنی ساکت و کم حرف توصیف کرده اند که با همسایه ها زیاد رابطه ای برقرار نمی کرد، اما سارای ۶ ساله که مدرسه فرنچ امرژن می رفته، کودکی شاد بوده که دوست داشته با بچه های مجتمع مسکونی بازی کند.