شهروند ـ با باز شدن معدن الماس گاچو کو (Gahcho Kue) در روز سه شنبه، کانادا به یکی از بازیکنان اصلی در صنعت الماس جهان بدل خواهد شد. گفته می شود که این معدن یکی از ۱۰ معدن بزرگ جهان است. این معدن ششمین معدنی است که طی ۱۸ سالی که کانادا در این زمینه فعالیت داشته است، استخراج می شود و در ۲۸۰ کیلومتری شمال غربی یلونایف در نواحی شمال غربی کانادا واقع شده است. عملیات استخراج این معدن در طی دوران بازدهی اش که ۱۲ سال برآورد شده است حدود ۶.۷ بیلیون دلار برای اقتصاد کانادا و ۴۴۰ میلیون دلار برای آن نواحی عواید مالی به همراه خواهد داشت. به نقل از یکی از صاحبان این معدن، صنعت الماس در کانادا رو به رشد است و همچنان با ریسک بسیار زیادی همراه است و در طی سالهای گذشته به دلیل برخی نوسانات جهانی بازار الماس برخی از معادن بسته شدند.

gahcho-kue-diamond-mine

شرکت صاحب این معدن در تلاش است تا برای افراد در آن منطقه موقعیت های شغلی ایجاد کند و منافع این معدن را با بومیان این ناحیه و متی ها (Metis) سهیم شود.

سال گذشته کانادا، در بین ۲۱ کشوری که در این حوزه فعالیت می کنند،  در رتبه پنجم تولید الماس در جهان قرار گرفت.