شهروند ـ ظاهرا این روزها صاحبان سگ در تورنتو تنها برایشان کافی نیست که به خاطر صدای پارس سگشان و مدفوع کردن در مکان های عمومی عذرخواهی کنند!بر اساس تغییراتی که  در استانداردهای شهری تورنتو این روزها در حال انجام است، صاحبان سگ هایی که رفتار ناشایست دارند ممکن است وادار شوند تا علامت هشداری مبنی بر داشتن سگ خطرناک بر روی منازل خود نصب کنند و کسی که سگ را حمل می کند نیز برچسبی حمل کند که نشان دهنده ی وضعیت سگ باشد.

dog

حدود ۲۳۰ هزار سگ در تورنتو زندگی می کنند که اغلب هیچ مشکلی ندارند، اما این استانداردهای جدید آزادی عملی بیشتری به مسئولان در هنگام مقابله با سگ های مشکل دار خواهد داد. این گزارش که بر اساس کمیته ی مجوز و استانداردها تعیین خواهد شد از ۲۱ سپتامبر تا آخر اکتبر برای ثبت دیدگاه ها و بازخورد عمومی باز خواهد بود.