آذربایجان خبرلری از وبلاگ هایی ست که خبرهای آذربایجان را منتشر می کند. از آنجا که جو سانسور بر رسانه های رسمی حاکم است، برای دریافت خبر ناچار باید از منابع دیگر استفاده کرد.

خبرهای اعتصاب بازار تبریز از این وبلاگ در زیر آمده است. 

از عصر شنبه۲۶ تیر ۱٣٨۹ (۱۷جولای۲۰۱۰) ، بازار و خیابانهای مشرف به آن مملو از مأمورین اطلاعات و لباس شخصی ها شد… مأمورین اطلاعاتی و انتظامی به برخی از پاساژهای بزرگ تبریز حمله ور شده و با زور دیلم و میله های  آهنی در پاساژها را باز کرده‌ و سپس نگهبان های پاساژ و اصناف و حتی پیرمردان را با باتوم مورد ضرب و شتم و کتک کاری قرار داده‌ و در نهایت برگ جریمه های هنگفتی به ایشان داده اند که واریز نمایند. همچنین شماری از اصناف را دستگیر کرده و به جای نامعلومی برده‌اند. بازاریان معتقدند سیاست های غلط دولت مرکزی باعث فشار بی سابقه به آنها شده و سبب رکود غیر قابل کنترل خرید و فروش گشته است. بنا به گفته بازاریان توافق دولت با اصناف بر سر رقم ۱۵ درصد کذب بوده و کسی از آن اطلاعی ندارد.

دعوت بازاریان تبریز از بازاریان دیگر شهرهای آذربایجان جهت پیوستن به اعتصاب

دعوت بازاریان تبریز از اصناف و بازاریان دیگر شهرهای آذربایجان(ارومیه-اردبیل-زنجان-قزوین-همدان و …) جهت پیوستن به اعتصاب و اعتراض نسبت به خواسته های صنفی و مدنی آذربایجان تا تحصیل خواسته‌های صنفی-  مدنی زیر ادامه خواهد داشت:

۱-ایجاد فضای امن اقتصادی به دور از سیاست های نژادپرستانه

۲-ایجاد اتحادیه های صنفی  مستقل از مرکز حکومت

۳- ثبت بازار تبریز در سطح جهانی(یونسکو)

۴-ایجاد سیستم های اعلام حریق هوشمند در بازارها

۵-برقراری هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه

۶-انتصاب مدیران بومی شایسته و غیرپاسدار، غیر بسیجی در پست های صنفی و کارخانجات آذربایجان

۷-پایان دادن به چپاول و غارت سرمایه های ملی_فرهنگی و معادن آذربایجان

۸- پایان یافتن دستگیری ها و بازداشت های گسترده

۹- رسمی شدن  زبان تورکی آذربایجانی و استفاده آزاد از اسامی تورکی در نامگذاری اماکن تجاری و صنفی

۱۰-رفع کامل فضای امنیتی ـ نظامی از مناطق آذربایجان جهت تسهیل در تجارت

www.azxabar.wordpress.com

آذربایجان خبرلری