شهروند – روز دوشنبه بعد از ظهر ، تظاهراتی در شهر گوئلف ، واقع در جنوب استان انتاریو، در مقابل سالن شهرداری این شهر در مخالفت با شرکت نستله برگزار شد. در این تظاهرات مردم از همه ی طیف سنی حضور داشتند و اعتراض آنها تنها به این شرکت نبود، بلکه با کل روند تولید آب بطری مخالف بودند.

nestle-protest

به عقیده ی تظاهر کنندگان آب یک ضرورت است و نه یک کالا و نباید هیچ شرکتی از جمله نستله این اجازه را داشته باشد که آب را از زمین استخراج کرده و در بطری به مردم به فروش برساند. این کار به محیط زیست آسیب فراوانی وارد می کند، زیرا اغلب این بطری ها جذب طبیعت نمی شوند و گذشته از آن باعث خشکسالی های فراوان در آینده خواهد شد. شرکت نستله نباید حق این را داشته باشد که از منابع طبیعی کانادا، که مهم ترین آن آب است، استفاده کرده و آن را به کشورهای دیگر بفروشد. کانادا به تدریج در معرض خشکسالی قرار خواهد گرفت و ما نباید اجازه بدهیم که آب کانادا بدین طریق نادرست به مصرف برسد.