شهروند ـ کشاورزان انتاریو از دولت می خواهند که سریع تر به وعده شان مبنی بر جایگزین کردن گاز طبیعی با برق، عمل کنند. استفاده از گاز طبیعی امکان ارزان تری برای ایجاد گرمایش برای روستاییان است و کشیدن لوله های گاز طبیعی به مناطق حومه انتاریو باعث می شود که کشاورزان و صاحبان خانه و مشاغل سالانه حدود ۱ بیلیون دلار در هزینه هایشان صرفه جویی شده و امکانات شغلی زیادی نیز از این طریق فراهم گردد.

gas-pipeline

استفاده از گاز طبیعی تقریبا یک چهارم برق و یک سوم نفت کوره هزینه بر است. بالا رفتن قیمت برق باعث شده است که بسیاری از اهالی حومه تورنتو در پرداخت قبوض برق خود دچار مشکل باشند. دانستن این نکته که تمامی لوله های گاز طبیعی که به شهرها می رود از زیر مزارع و زمین های این کشاورزان عبور می کنند، اما آنها امکان دسترسی به این منبع طبیعی را ندارند برایشان بسیار غیرقابل تحمل است، اما کشیدن خط لوله های گاز به مناطق حومه گران تمام می شود. کم کردن هزینه ی برق و همچنین استفاده از کپسول های گاز طبیعی و فرستادن آنها به برخی مناطق حومه ای شاید راه بهتری باشد برای برداشتن باری از دوش کشاورزان.