شهروند ـ روز شنبه برای خانواده ی بزرگ پاندای باغ وحش تورنتو روز بسیار آرامی بود و مردم شاهد بیدار شدن دوقلوهای این خانواده بودند. دوقلوهایی که روز ۵ شنبه تاریخ ۱۳ اکتبر یک ساله می شوند و باغ وحش تورنتو در پی اقداماتی است تا تولد این خواهر و برادر دوقلو را برای این خانواده جشن بگیرد.

پن پن که در زمان تولد ۱۸۱.۷ گرم وزن داشت اکنون ۲۳.۲ کیلوگرم دارد و خواهرش یویو که در زمان تولد ۱۱۵ گرم وزن داشت اکنون ۱۹.۳۵ کیلوگرم شده است.

justin-pandas

به گفته ی سرپرست آنها در باغ وحش، در زمان تولد یویو برادرش را می زد ولی اکنون پن پن نیرومندتر است و نقش آنها تغییر کرده است. یویو خواهر جدی و پن پن پسری غیر قابل کنترل است. آنها با سرعت متفاوتی در حال رشد کردن هستند، اما روند هر دوی آنها خوب است و کم کم دارند برای از نقطه ای به نقطه ی دیگر رفتن، آموزش می بینند. یویو بسیار از برادرش سریع تر است.

در ماه مارچ امسال جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، وقتی این خواهر و برادر تنها ۵ ماه داشتند به دیدن آنها رفت و در حالی که از خواب بیدار می شدند آنها را در آغوش کشید.

سرپرست آنها در پاسخ به این سئوال که آیا آنها ترودو را به خاطر خواهند آورد، می گوید که او یک مرد رویایی است و هیچ گاه از یادها نمی رود.