شهروند ـ روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ خیابان های تورنتو در منطقه ایرانی نشین آن شاهد برگزاری دو تظاهرات خیابانی  بودند.  گروهی با نام “یا حسین” در صفحه ی خود با نام “دسته سینه زنی تورنتو” در فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی فراخوان به برپایی یک راهپیمایی در پیوند با روز عاشورا و سینه زنی داده بودند، و گروهی دیگر با صدور بیانیه ای در اعتراض به این راهپیمایی اعلام تظاهرات خیابانی کرده بودند.

حضور این دو گروه  هم زمان در خیابان های منطقه نورت یورک تورنتو چهره ی عجیبی به آن منطقه داده و جو متشنجی به وجود آورده بود.

گروه “یاحسین” با طبل و سنج و با در دست داشتن پلاکاردهایی سیاسی از جمله قرار دادن عکس امام حسین در کنار نلسون ماندلا، رهبر سیاسی افریقای جنوبی که علیه آپارتاید بیش از سی سال را در زندان به سر برد، مراسمی را که اعتقاد داشتند مذهبی ست و ربطی به سیاست ندارد، به یک آکسیون سیاسی تبدیل کرده بودند، ضمن آن که طبق گفته های آقای مصباح موسوی مسئول مسجد امام علی، در یک مصاحبه ویدیویی به زبان فارسی و انگلیسی پیام این راهپیمایی را مبارزه با ظلم جهانی، مبارزه با داعش و داعشیان و کشور عربستان سعودی  اعلام کرد و این که آنها به خیابان آمده اند تا بگویند سلفی نیستند، وهابی نیستند و اسلام شیعه مثل اسلام وهابیت و اسلام سلفی خشن نیست، به این تفکر که این راهپیمایی یک مراسم مذهبی نیست، و بر اساس ملاحظات سیاسی و به منظور ترویج یک سیاست خاص اجرا شده است، دامن زد.

ashoora-2

از سوی دیگر گروه مخالفان، در صف مقابل عزاداران حسینی با دادن شعار، سخنرانی و در برخی موارد با پخش آهنگ های شاد و رقص و پایکوبی به اعتراض علیه راهپیمایان عاشورای حسینی پرداختند و تلاش در این داشتند که توجه عزاداران حسینی و نیز رهگذران را به ظلمی که نظام جمهوری اسلامی ایران در طول این سی و هفت سال نسبت به مردم ایران روا داشته است، جلب کنند.

این تظاهرات خیابانی از هر دو سو، مخالفت ها و مخالفانی به همراه داشت. برخی از دینداران از این که با برپایی چنین راهپیمایی این فرصت فراهم شده که مخالفان، مقدسات و اعتقادات مذهبی شان را زیر ضرب ببرند، از برگزارکنندگان عاشورای حسینی گلایه مند بودند و معتقد بودند وجود چنین تحرکات سیاسی و راهپیمایی ها  هیچ ربطی به مراسم مذهبی ندارد.

از آن سو در گروه مخالفان، گروهی نه با نفس اعتراض علیه راهپیمایی سیاسی عزاداران حسینی، که با شیوه و نحوه ی اجرای آن مخالفت داشتند و گلایه مند بودند که پیام سیاسی این گروه معترض علیه جنایت و ظلمی که این نظام در حق مردمان ایران  انجام داده، پشت این هیاهو و رقص و آواز گم شده است.

ashoora-1

یادآوری می شود که راهپیمایی روز عاشورا در تورنتو سال گذشته برای اولین بار با فراخوان سایت “حسین کیست” (whoishussain.org) برگزار شده بود. گروهی که کمپین “حسین کیست” را در جهان راه اندازی کرده، در معرفی خود در وبسایت، خود را گروهی از جوانان  کامیونیتی های مختلف در لندن خوانده اند که می خواهند حسین را الگوی خود قرار دهند و همزمان مراسم عاشورا را در کشورهای مختلف اجرا کنند. در این وبسایت اطلاعات اشخاص حقیقی شامل کمیته ی برگزارکنندگان این مراسم وجود ندارد.

و اما آکسیون اعتراضی علیه این راهپیمایی توسط کمیته ای متشکل از طیف های سیاسی چپ و راست که از کوشندگان سیاسی اجتماعی فعال در جامعه ایرانی کانادایی و شناخته شده هستند، فراخوان داده شده بود.