شهروند ـ برنامه ی Tree for Me به ساکنان تورنتو کمک می کند که درخت مناسب برای خانه هایشان را دریافت کنند. تنها کاری که باید انجام داد این است که آدرس خود را ثبت کرده و چند سئوال راجع به ملک و خاک باغچه تان  را پاسخ دهید، پس از آن شما درخت مناسب خانه ی خود را به صورت رایگان و به همراه دستورالعمل نگهداری از آن دریافت خواهید کرد.

این برنامه بر آن است تا به کمک شهروندان به سبزتر کردن تورنتو کمک کند. اهالی تورنتو باید بدانند که پوشش جنگلی تورنتو به دلیل ساخت و سازها رو به کاهش است و باید اقدامی انجام داد تا این شهر سبزی و پوشش گیاهی خود را در آینده حفظ کند. این برنامه به کسانی که قادر نیستند در نشست های آنها شرکت کنند سرویس های جداگانه ای ارائه خواهد داد.

tree-for-me-logo

برای اطلاعات کامل از برنامه های Tree for Me و نحوه ی شرکت در این اقدام همگانی لطفا از وب سایت

www.torontoparksandtrees.ca/programs/programs/tree-for-me دیدن کنید.