شهروند ـ بعد از پیدا شدن تیغ ریش تراشی در دو پارک واقع در دان تاون تورنتو پلیس به ساکنان هشدار داد که مراقب باشند. دوشنبه بعد از ظهر پلیس به پارک June Callwood  نزدیکی خیابان لیک شور و بترست فراخوانده شد. زنی که سگش را برای پیاده روی به این پارک برده بود به پلیس خبر داد که تعدادی تیغ ریش تراشی پیدا کرده است که در این منطقه بر روی زمین پراکنده شده است. بر اساس گزارش های پلیس این تیغ های ریش تراشی که گرده های شن بر روی آنها به چشم می خورد چندین بار در طی هفته های گذشته توسط این زن در این پارک پیدا شده بود.

razor-blades

همچنین پلیس اعلام کرد که دوشنبه صبح گزارش دیگری از پارک Lisgar در نزدیکی خیابان کویین و دافرین توسط یکی از ساکنان به دستشان رسیده است که حاکی از پیدا شدن تعدادی تیغ ریش تراشی در این مکان می باشد. بنا به اظهارات پلیس تیغ های پیدا شده در هر دو مکان مشابه بوده و تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر جراحت به وسیله ی این تیغ ها به آنها داده نشده است. خوشبختانه هیچکدام از این پارک ها زمین بازی برای بچه ها ندارد اما هر دو مکان بسیار پر رفت و آمد است و مردم روزانه سگ هایشان را برای پیاده روی به آنجا می برند.

از افرادی که درباره ی این تیغ ها اطلاعاتی دارند درخواست می شود که با شماره ی ۴۱۶۸۰۸۱۴۰۰ ، پلیس تورنتو ،  و یا به طور ناشناس با مرکز جلوگیری از جرم به شماره ۴۱۶۲۲۲۸۴۷۷ تماس بگیرند.