شهروند ـ در پی گزارشاتی که حکایت از آن داشت دلقک های ترسناک باعث ترس و وحشت در بین مردم شده اند فروشگاه کندین تایر فروش آنها را چه در فروشگاه ها و چه در وب سایت خود متوقف کرد.

به گفته ی سخنگوی این فروشگاه این تصمیم هفته ی پیش گرفته شد. در طی هفته ی اخیر پلیس منطقه ای دورهام، اوشاوا، سه نوجوان را که در حال رانندگی با ماسک های این دلقک ها بودند و سعی می کردند که عابرین را بترسانند دستگیر و جریمه کرد.

clawn

همچنین پلیس دورهام اعلام کرد که آنها حدود ۳۱ تلفن در طی این ماه دریافت کرده اند که همه ی آنها از این دلقک ها شکایت داشتند. شکایت از ماسک دلقک های ترسناک تنها محدود به کانادا نیست و به امری فراگیر در سراسر دنیا و در کشورهایی نظیر استرالیا و آلمان، بدل شده است. به دلیل این اتفاقات و شکایت های متعدد در کانادا همه ی فروشگاه های بزرگ که چنین ماسک هایی را به فروش می رساندند  فروش آنها را متوقف کردند.