شهروند ـ در سال ۱۹۰۶ قبل از رفتن به ماموریت کاری به واشنگتن، اولین عضو سیاه پوست شورای شهر تورنتو، ویلیام پیتون هابرد (William Peyton Hubbard)، به دلیل رنگ پوستش نیاز داشت تا از شهردار وقت نامه ای مبنی بر تضمین هویتیش دریافت کند تا اجازه ی سفر داشته باشد. اما روز شنبه مردم جمع شدند تا تغییر نام یک پارک تورنتو را به نام این سیاستمدار جشن بگیرند و تنها عضو سیاه پوست شورای شهر تورنتو در میان ۴۴ عضو این شورا، مایکل تامپسون، می گوید که این نشانگر این است که دنیا در طی ۱۱۰ سال چقدر تغییر کرده است و دیگر نیازی نیست که از شهردار برای احراز هویت نامه ای دریافت شود.

william_peyton_hubbard_plaque

این پارک که اکنون “هابرد” نام دارد در نزدکی خیابان جرارد و برادویو واقع است. روز شنبه ۱۶ عضو از میان سیاستمداران فعال در تورنتو از جمله نتیجه ی هابرد که ۷۰ سال دارد به این مکان آمدند تا شاهد تعویض نام این پارک بوده و همزمان از فعالیت های هابرد مبنی بر نگه داشتن انرژی تحت کنترل دولت و تلاش های او در جهت دفاع از حقوق اقلیت ها که شامل گروه های یهودی نیز می شود، آگاه شوند.

هابرد در سال ۱۸۴۲در خانواده ای که بَرده بودند به دنیا آمد و سپس از ویرجینیا به تورنتو آمد و بعد از تجربه های مختلفی توانست در سال ۱۸۹۴ به عنوان شورای شهر وارد سیاست شود. او تا سن ۹۳ سالگی در خانه اش در ۶۶۰ برادویو زندگی کرد و در دوران زندگی اش خدمات زیادی را برای تورنتو انجام داد از جمله برای ایجاد مکانی که امروزه “های پارک” نام دارد.