دکتر محمود صفریان نویسنده مقیم شهر تورنتو کاناداست.

kavir-book-cover

از او تا کنون چهار مجموعه داستان به نام های:

روزهای آفتابی، مجموعه ١٧داستان کوتاه

روزی که گلابتون رفت، مجموعه ١٢داستان کوتاه

اشک ققنوس، مجموعه ١٢داستان کوتاه

سلفچگان، مجموعه ١٠ داستان کوتاه

رمان های” شام با کارولین”،  “فصلی دیگر” و “کویر بی حاشیه” سه رمان منتشر شده ی او هستند که کویر بی حاشیه تازه ترین آنهاست که در تابستان ۱۳۹۵ (تابستان ۲۰۱۶)  منتشر شده است.

برای تهیه این کتاب ها از سایت آمازون دیدن کنید.