شهروند ـ به گفته ی دولت، تعداد مهاجران که در سال ۲۰۱۷ به خاک کانادا پذیرفته می شوند علی رغم تقاضای زیاد بخش های مختلف برای زیادتر کردن آنها، مانند سال ۲۰۱۶ و تعداد ۳۰۰ هزار نفر باقی خواهد ماند. این خبر که روز دوشنبه اعلام شد جوابی بود به بسیاری از کارشناسان که تابستان گذشته را به بحث و مشاوره در این زمینه گذراندند.

وزیر مهاجرت، جان مک کالوم، بارها طی این تابستان به افزایش تعداد مهاجران و از اهدافی برای کنترل وضعیت آنها اشاره کرده بود.

john-mccallum

در برنامه ی جدید سال ۲۰۱۷، تعداد مهاجران در گروه اقتصادی(Economic)  از۱۶۰۶۰۰ به ۱۷۲۵۰۰ و مهاجر در بخش به هم پیوستن مجدد خانواده ها  (family reunification)  از ۸۰,۰۰۰ به ۸۴،۰۰۰ افزایش می باید، اما تعداد پذیرش مهاجر در بخش پناهنده از ۵۵,۸۰۰ به ۴۰,۰۰۰ کاهش پیدا می کند.

افزایش تعداد مهاجران در بخش اقتصادی به دولت کمک می کند که در این بخش رشد کرده و بتواند آینده بهتری برای کانادا ایجاد کند.

یکی از دلایل نگه داشتن تعداد مهاجران مانند قبل، این است که دولت بتواند امکانات لازم را برای افرادی که وارد خاک کانادا می شوند فراهم کند و سیستم بهداشتی و خدمات بازنشستگی به قوت خودش و در همین سطح باقی بماند.