شهروند ـ براساس نظرسنجی جدید که از طرف ACORN  به تازگی منتشر شده است سوسک، ساس، سیستم تهویه ی ضعیف، کپک، آسانسورهای معیوب و کمبود گرما در زمستان، عمده مشکلاتی است که مستاجران آپارتمان های اجاره ای در تورنتو با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

بیشتر مستاجران در تورنتو برای پرداخت اجاره ی رو به افزایش ماهیانه ی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند و در عین حال از کمبود امکانات هم به شدت رنج می برند.

شرایط گزارش شده در این آپارتمان ها بسیار غیرقابل قبول است و نیاز به بررسی و راه حل اساسی از طرف مسئولان دولتی دارد.

این نظرسنجی همچنان می گوید که بسیاری از این مستاجران از عدم پاسخ و رسیدگی به موقع مالکان شکایت دارند و می گویند که در اغلب موارد تعمیرات خیلی دیر و به سختی پیگیری و انجام می شود. حتی برخی از این مستاجران از این که برای انجام تعمیرات درخواست کنند هراس دارند.

acorn

بهتر است شرایطی فراهم گردد که مالکین آپارتمان ها بر اساس قوانین الزام داشته باشند تا به درخواست های مستاجران به سرعت پاسخ داده و به طور منظم به انجام تعمیرات و رسیدگی های لازم و تمیزکردن بپردازند و مسئولان و مشاوران شورای شهر و شهرداری تورنتو باید تمهیداتی در نظر بگیرند که این شرایط برای مستاجران فراهم گردد و آنها هم بتوانند مانند مالکان خانه زندگی راحت و بدون دغدغه ای را در تورنتو داشته باشند.