محمد رحیمیان

نیاز به مسکن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود که مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌کند. در بررسی بعد کمی مسکن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسکن بدون در نظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است و در بعد کیفی، مسائل و پدیده هایی مطرح می شود که به بی‌مسکنی و یا بد مسکنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است.

 در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر در مادی‌گرایی فرو می‌رود، “سکونت” نیز از مفهوم کیفی خود دور می‌شود. زمانی در هویت‌یابی و تعلقات مکانی ساکنین، مفهوم سکونت و انواع سکونت‌گاه‌ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم‌کم اهمیت کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی سکونت چیزی جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست. این تعریف نشان‌دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای سکونتی و توجه صرف بر بعد مادی سکونت است.  

مسکن به عنوان معضل، چیزی شبیه قله کوه یخی است که در میدان دید ناظر قرار دارد و قاعده پنهان آن شامل ارکان پیچیده‌ای مانند:  اشتغال، آموزش، بهداشت، ورزش، حمل و نقل و غیره می‌باشد.  بدون تأمین این ارکان سکونت گاه‌های شهری تبدیل به زاغه‌هایی در داخل محدوده خدمات شهری می‌شوند. من نیز به عنوان یک شهروند مقیم کانادا، تصمیم گرفتم خانه ای داشته باشم یا به عبارتی ساده تر سقفی که متعلق به خودم باشد گرچه سالها در این مسیر با بانکی که به آن مقروضم شریک باشم.

 – برای گرفتن بیمه وام مسکن به بانک مراجعه کردم.

–  من در مراجعه به بانک هر روز با فردی متفاوت روبرو شدم که تخصصی در زمینه کاری که انجام می دهد نداشت. البته این مسئله آن روز خیلی هم برایم مهم نبود. من می خواستم به سرعت کارهای بانکی را تمام کنم.

– بدون آزمایش پزشکی، بیمه وام مسکن را دریافت کردم. در روز گرفتن بیمه سالم بودم اما در گذر زمان سلامتی من تغییر کرد، ولی من سندی برای ارائه سلامتی ام  در آن زمان نداشته و در روز نیاز به دریافت بیمه، تازه وضعیت سلامتی من چک شد.

– من پولی ثابت پرداخت کردم در حالی که از مبلغ بدهی من به بانک مرتب کم شد.

–  همزمان با تصویه بدهی من به بانک، بیمه من نیز به اتمام رسید.

– به محض اینکه خانه ام را عوض کردم بیمه ام نیز باطل شد.

–  اختیاری در تغییر و کنترل بیمه نامه ام نداشتم چرا که من صاحب بیمه نامه نبوده و سالها فقط یک پرداخت کننده بودم.

– من سالها برای بیمه ام مالیات دادم.

شما فکر می کنید اشکال کار من کجا بوده؟

راستی آیا می شد بیمه ای اختیار می کردم که ضمن صاحب آن بودن، همزمان بتوانم تغییراتی داده و توانایی تغییر وارثم را در هر مقطع زمانی داشته باشم؟

***

 شما که قرار است صاحب منزلی شوید و سالها در این راه به بانکها مقروضید اگر دچار بیماری یا ناتوانی جسمی و یا احیانا فوت شوید چه کسی قرار است وام منزل شما را پرداخت کند؟ عده زیادی بر این تصورند که بانکی که وام خانه را بیمه کرده است این مسئولیت را نیز بر عهده دارد در حالی که نمی دانند بانک، آنها را از نظر سلامتی در ابتدای راه چک نمی کند و می توان با هر وضعیتی این بیمه را از آنها گرفت، اما در روز پرداخت متاسفانه همه این موارد چک خواهد شد و در نهایت کسی که بازنده است بانک نیست. اگر قرار است منزلی را تهیه کنید خوب است بدانید با داشتن بیمه عمر، وام مسکن شما نیز بیمه بوده و در صورت هر گونه اتفاقی خانه و تعهدات شما حفظ خواهد شد.

سوالات و نظرات خود را برای ما ایمیل فرمایید: info@insufin.com

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین امور مالی و سرمایه گذاری کانادا است.   

www.insufin.com