شهروند کالوین رایدر (Calvin Rieder) 19 ساله که اکنون در سال دوم مهندسی مکانیک در دانشگاه تورنتو در حال درس خواندن است ایده ای دارد که شاید با آن بتوان مشکل بحران آب در جهان را حل کرد. او اختراع منحصر بفردی دارد که می تواند آب قابل آشامیدن برای انسان را از جو استخراج کند و برای این کار نیازی به باریدن باران نیست.

calvin-rieder

ابتکار او تا کنون برنده ی جوایز زیادی شده است و توجه بین المللی زیادی را خود جلب کرده است ؛ ایده ای که برای عملی شدن آن به منبع نیروی عظیمی احتیاج نیست. این فرآیند که رایدر مخترع آن است دو بخشی است. در قسمت اول آن بخار آب در طی شب و از رطوبت موجود در هوا استخراج شده و در بخش دوم آن  و در طی روز این بخارات به آب قابل آشامیدن تبدیل می شود. او معتقد است که جهان در طی سال های آتی با بحران جدی کم آبی روبروست و برای مقابله با آن باید از اکنون تدبیری اندیشید. رایدر امیدوار است که بتواند بر روی این پروژه کار کرده و بتواند در آینده این پروژه را عملی کند. او می گوید که کشورها باید به جای تدابیر کوتاه مدت، بر روی یک شیوه ی بلند مدت برای تولید آب سرمایه گذاری کرده و راه حل ثابتی برای این قضیه فراهم کنند.