شهروند- از زمان شروع پروژه ای برای کم کردن شکاف زبانی برای مهاجرین سوری در فصل بهار، جوانان سوری که مشتاق به یادگیری زبان انگلیسی هستند می توانند، هر شنبه، به جوانان انگلیسی زبان داوطلب از دانشگاه تورنتو، که مشتاق به یادگیری زبان عربی هستند، در یک ضیافت ناهار سنتی سوریه که توسط زنان مهاجر سوری تهیه می شود، بپیوندند.

لازم به یادآوری است که هزینه های برگزاری این ضیافت های ناهار به این زنان پرداخت می شود. این برنامه که از طرف موزه ی ROM تأمین مالی می شود یکی از هزاران برنامه ی تفریحی است که توسط داوطلبان دانشگاه تورنتو و با حمایت بخش خاورمیانه ی دانشکده ی هنر و علوم این دانشگاه برگزار می شود.

english-classes

یکی از بنیانگذاران این برنامه می گوید که تمام تلاششان بر این است تا این جوانان احساس تنهایی، ناراحتی و جدا بودن از جامعه را نداشته باشند. دانش آموزان انگلیسی زبانی که به شکل داوطلبانه در این برنامه شرکت می کنند می خواهند که جوانان سوری را حمایت کرده و دوست آنها باشند و از فرهنگ آنها بیشتر بدانند. این بهترین فرصت برای تبادل فرهنگ هاست.

در این برنامه هفتگی که با هدف بهبود یادگیری زبان انجام می شود به دانش آموزان سوری لیستی از لغاتی که برای مکالمه درباره ی موضوعی خاص بدان نیاز دارند داده می شود و سپس به دنبال آن از آنها خواسته می شود که در یک تمرین نوشتن شرکت کنند که در طی آن باید از میان یک سری جملات موضوعی را انتخاب کرده و درباره ی  آن یک پاراگراف بنویسند. دانش آموزان سوری از دیدن بقایای فرهنگ و میراث ملی خود در گالری خاورمیانه در موزه ی ROM  بسیار خوشحالند و احساس می کنند که تورنتو خانه ی جدید آنهاست.