شهروند- جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در پاسخ به منتقدانش و برای دفاع از بیانیه اش درباره ی مرگ فیدل کاسترو می گوید که به عقیده ی او نیز فیدل کاسترو دیکتاتور بوده است، اما این بدان معنی نیست که اشاره  کردن به دستاوردهای او در زمان زندگی اش نامناسب باشد. به گفته ی ترودو، فیدل کاسترو قطعا یکی از چهره های دوقطبی بوده و نگرانی ها درباره ی حقوق بشر در کوبا در طول دوره ی زندگی فیدل کاسترو قابل انکار نیست، اما ترودو می گوید که بیانیه ی او در روز مرگ فیدل کاسترو بیانگر رابطه ی احساسی عمیق بین مردم کانادا و مردم کوبا بوده است.

او در پاسخ به این سئوال که آیا فیدل کاسترو یک دیکتاتور بوده است با صراحت اعلام کرد که بله او دیکتاتور بوده است.

justin-trudeau-fidel-castro

جاستین ترودو بابت بیانیه ای که بعد از شنیدن خبر مرگ فیدل کاسترو اعلام کرد مورد انتقادات شدید قرار گرفت. او در این بیانیه مراتب ناراحتی عمیق خود را از مرگ کاسترو اعلام کرده بود بدون اینکه اشاره ای به مسائل در زمینه ی حقوق بشر در کوبا نماید.

او فیدل کاسترو را فردی جنجالی خواند و به او لقب افسانه ای و انقلابی داد و گفت که کاسترو به سیستم آموزشی و بهداشتی خدمات زیادی کرده است. او به طور ضمنی به رابطه ی پدرش و کاسترو اشاره کرد و بیان کرد که با این جور عکس العمل ها که افراد در مقابل مرگ یک مقام سیاسی نشان می دهند، آشناست.

او همچنین اعلام کرد که که دلش نمی خواهد دستاوردهای کاسترو را برای کشورش کوچک کند و نادیده بگیرد و به نظرش در توصیف وی به عنوان یکی از غول های قرن بیستم اغراق نکرده است.