شهروند- رهبر محافظه کاران پیشرو، پاتریک براون، از کاتلین وین می خواهد که مانعی بر سر راه شهردار، جان توری، قرار دهد تا وی نتواند اتوبان های دان ولی پارک وی  و  گاردینر را پولی کند. او در دفاع از خواسته اش می گوید که زندگی در زمان روی کار آمدن لیبرال ها سخت تر شده است و خانواده ها نمی توانند از پس این عوارض جدید بر بیایند.

اما شهردار تورنتو، جان توری، ادعای دیگری دارد. او می گوید که گرفتن عوارض از رانندگان در این دو اتوبان باعث می شود که سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برای شهرداری درآمدزایی شود، درآمدی که در مقابل برای بهبود زیرساخت های حمل و نقل استفاده خواهد شد.

توری که در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ حزب محافظه کار را رهبری کرده است، از اظهارات براون خشنود نیست. بسیاری معتقدند که پاتریک براون نباید به راحتی خدمات شهردار را نقد کند وقتی راه حلی برای آن ارائه نداده است.

patrick-brown

درواقع بحث بر سر این است که پاتریک براون باید به اهالی تورنتو توضیح بدهد که چرا از اینکه این مردم در ترافیک شهر زندگی کنند خوشحال است و نمی خواهد که خود مردم، با دادن عوارض جاده ای، در ساختن اتوبان های بهتر و حمل و نقل راحت تر و ترافیک کمتر سهیم باشند. برنامه ای که توسط شهردار بر سر راه تورنتویی ها قرار داده شده، باعث خواهد شد که رفت و آمد آسان تر شده و در دراز مدت شهر از خفگی ترافیک نجات پیدا کند.