شهروند- آب آشامیدنی تورنتو در برخی محله ها ، بویژه دان تاون، دارای طعم ویژه ای است که بسیاری از اهالی به شهرداری بابت آن شکایت کرده اند. آنها نوشته اند که آب آنها مزه ی تخم مرغ آب پز شده می دهد، اما برخلاف نگرانی های اهالی این مناطق در تورنتو، سخنگوی شهرداری می گوید که آب تورنتو همواره برای آشامیدن سالم است و این مزه ی عجیب، که گاهی بیشتر به نظر می آید، به دلیل استفاده از سولفات آلومینیوم، “آلوم”، است که برای تصفیه ی آب از آن استفاده می شود. آلوم باعث تولید گازی می شود که سولفید هیدروژن نام دارد و بوی تخم مرغ پخته می دهد. آلوم معمولا در شیرینی پزی استفاده می شود.

tap-water

همچنین با وجود استفاده از کلر برای تصفیه ی آب، میزان آن هیچ وقت برای بدن خطرناک نبوده است. مسئولان اطمینان می دهند که هرگز بیش از مقدار مجاز از مواد شیمیایی  برای تصفیه ی آب استفاده نمی کنند و هیچگونه نگرانی برای مصرف آب لوله کشی وجود ندارد.