شهروند- دانش آموزان ۱۵ ساله ی کانادایی، بر اساس ارزیابی اخیر موفقیت دانش آموزان در ۷۲ کشور جهان، در مبحث علوم بهترین اند. همچنین دانش آموزان در زمینه ی روخوانی بسیار قوی هستند و اگرچه رتبه ی آنها در ریاضی خوب است، اما ریاضی نقطه ضعف آنهاست. اما در کل این آمار نشان دهنده ی این است که دانش آموزان کانادایی در شرایط خوبی قرار دارند و در هر سه زمینه ی درسی مورد بررسی خوب جلوه کرده اند. کانادایی ها در درس علوم رتبه ی ۳ را در بین این ۷۲ کشور کسب کرده و در کل در رتبه ی ۴ ایستاده اند.

school-student

در این میان دانش آموزان در استان های بریتیش کلمبیا، کبک و آلبرتا عملکرد بهتری نسبت به انتاریو دارند. اگرچه رتبه ی کانادا خوب است، اما در زمینه ی ریاضی باید کارهای بیشتری انجام شود. بر اساس این آمارها دانش آموزان دختر بیشتر به سمت رشته های پزشکی و مراقبت های بهداشتی تمایل دارند و پسرها بیشتر به مهندسی علاقمند هستند.