شهروند ـ بسیاری از ما برای خریدن کفش مناسب زمستانی در کانادا دچار مشکل هستیم و تصمیم گیری در این زمینه که کدام پوتین برای جلوگیری از سر خوردن بر روی یخ بهتر عمل می کند، اغلب اوقات سردرگم می شویم، اما امسال با نزدیک شدن فصل برف و یخ و سرما یک گروه تحقیقاتی در  تورنتو به کمک ما آمده اند تا بتوانیم بهترین کفش زمستانی که کمتر سر می خورد را در بازار خریداری کنیم.

هرسال ۲۰هزار نفر در انتاریو به دلیل صدمات ناشی از سرخوردن بر روی یخ روانه ی اورژانس می شوند. این گروه تحقیقاتی می گوید که همانطور که ما باید لاستیک های مناسب زمستان بر روی ماشین ها ببندیم تا رانندگی کم خطری داشته باشیم، اهمیت دارد که کفش های ما در زمستان مناسب سرما و یخ کانادا باشد تا به راحتی تردد کرده و بتوانیم از زمستان لذت ببریم.

winter-boots

این گروه تحقیقاتی درجه ی سرخوردن ۹۸ نوع پوتین زمستانی را سنجیده اند و به این نتیجه رسیده اند که تنها ۸ درصد این کفش ها از حداقل استاندارد برای راه رفتن بر روی یخ برخوردار است.

اگر می خواهید از نتایج این تحقیقات و درجه ی اطمینان پوتین مورد نظر خود آگاه شوید می توانید به وب سایت ratemytreads.com سری زده و لیست کفش ها و نمره ای که این گروه به آنها داده است را ببینید.