شهروند ـ بسیاری از مادران در تورنتو تمامی پولی را که به عنوان درآمد از محل کارشان کسب می کنند باید برای مهدکودک بچه ها هزینه کنند. یکی از این مادران می گوید که به سختی توانسته است در شرکتی که همیشه آرزویش را داشت کار تمام وقت پید اکند، اما اکنون مجبور است تمامی درآمدش را، گاهی حتی بیشتر، برای مهدکودک دو فرزندش یکی ۱۶ ماهه و دیگری سه ساله صرف کند.

در کانادا هزینه ی مهدکودک در دو سال گذشته به میزان ۸ درصد افزایش داشته است و این افزایش در تورنتو به ۱۵ درصد نیز می رسد و سه برابر نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. در واقع هزینه ی مهد کودک برای یک سال در تورنتو به طور میانگین ۳۶هزار دلار است که در اغلب موارد از شهریه دانشگاه نیز بیشتر است.

kindergarten

یکی از دلایل بالا بودن هزینه ها به ویژه در تورنتو کمبود مهدکودک های استاندارد و دارای گواهینامه است. مقامات مرتبط با آموزش و پرورش در استان انتاریو وعده داده اند که برای مقابله با این معضل در ۵ سال آینده تعداد ۱۰۰هزار مهدکودک استاندارد در نقاط مختلف برای نگهداری کودکان  از سن نوزادی آماده شود.