شهروند- هیئت مذهبی اسکات(Scott Mission) واقع در تقاطع خیابان کالج و اسپاداینا، هرساله روز کریسمس برای افرادی که کسی را ندارند و یا امکان مالی برای تهیه غذا در روز عید ندارند، وعده های غذایی شامل بوقلمون شکم پر، سیب زمینی، سوپ و دسر سرو می کند. این هیئت مذهبی به کمک تعداد زیادی افراد داوطلب و خیر  این وعده های غذایی را تهیه کرده و سعی می کند تا با گرد آوردن انسان های تنها، کورسوی امیدی برای آنها باشد و به آنها این امکان را بدهد که مانند همه ی مردم روز عید خود را با دیگران سپری کرده و از غذاهای مخصوص این عید تناول کنند.

به گفته ی سخنگوی این هیئت مذهبی افراد مختلفی با پیشینه ی متفاوت در این روز گرد هم جمع می شوند، افرادی که در خیابان می خوابند، افراد پیر و کسانی که تنها هستند و کسی را ندارند تا در این روز در کنارشان باشند.

عملکرد هیئت مذهبی اسکات تنها به کریسمس محدود نیست، این میسیون در طول سال نیز به افرادی که نیاز به کمک در زمینه ی پوشاک و غذا دارند کمک می کنند و روزانه افراد زیادی برای گرفتن کمک به آنها مراجعه می کنند. اما روز کریسمس شلوغ ترین روز کاری آنهاست و حدود ۲۰ داوطلب در این روز به آنها کمک می کنند. البته به گفته ی یکی از مسئولان این خیریه ، این تعداد داوطلب کافی نیست و نیاز است تا افراد بیشتری برای بهبود عملکرد به آنها کمک کنند تا بتوانند به مردم بیشتری در این شهر کمک رسانی کنند.