شهروند ـ در سراسر کانادا و در تمامی شهرها برنامه ریزی و آماده سازی مقدمات جشن ۱۵۰ سالگی اتحاد کانادا از هم اکنون در جریان است، اما در ونکوور و ویکتوریا، بزرگترین شهرهای بریتیش کلمبیا، نکته ی ظریفی در این باره به چشم می خورد. در ونکوور تصمیم گرفته شده است تا به جای استفاده از علامت Canada150  که توسط دولت فدرال تعیین شده است از علامت  Canada 150+ استفاده شود. این علامت “بعلاوه” ،  ادای احترامی است به بومیان کانادا که هزاران سال قبل از اتحاد کانادا و شکل گیری آن به عنوان یک کشور در این سرزمین پهناور ساکن بوده اند و در واقع نشان دهنده ی این است که عمر کانادا و تاریخ آن تنها ۱۵۰ سال نیست و به سالیان سال پیش از استعمار آن توسط انگلستان برمی گردد.

شهر ویکتوریا نیز در روز اول ژانویه از دو کنده کاری چوب در سالن شهرداری پرده برداشت، کنده کاری هایی با شعار “سال آشتی”. به گفته ی شهردار ویکتوریا کانادا کشور بزرگی است ولی یکی از چالش های تاریخی اساسی در آن ارتباط با مردمان بومی است؛ چالشی که تلاش می شود تا در سال ۲۰۱۷ بر آن تمرکز شده و برای حل و فصل آن قدم برداشته شود. یکی از روسای قبایل بومی در شنیدن این خبر اعلام کرد که آشتی به معنی ارج نهادن به حقیقت و آشتی با آینده است.