شهروند- ماه جون گذشته کمیته شهرداری تورنتو به جان الپزا (John Alpeza) دستور داد که خانه درختی کشتی مانند را که در حیاط خانه اش ساخته است از بین ببرد. او این خانه ی درختی  را که حدود ۳۰,۰۰۰ دلار هزینه برداشته است در مدت شش سال برای پسرش که اکنون ۱۱ سال دارد ساخته بود. یکی از همسایگان که از وجود این خانه درختی شکایت کرده بود باعث شد که شهرداری از الپزا چنین تقاضایی کند، اما پیگیری های الپزا و درخواست بازبینی پرونده ی شکایتش باعث شد که او برنده ی نهایی باشد و بتواند این خانه ی درختی زیبا را که برای ساخت آن زحمت بسیاری کشیده شده است در حیاط خانه اش حفظ کند.

البته او باید این خانه ی درختی را قدری جابجا کرده و به دورش حصاری بکشد و کمی در برخی مناطق از ابعادش بکاهد، کارهایی که باعث خواهد شد تا این خانه ی درختی هزینه اش به ۵۵,۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند اما الپزا بسیار خوشحال است و فکر می کند که این کار هنری دست ساز، ارزش هزینه کردن و نگه داشتن دارد.