شهروند ـ  نرخ بیمه ی اتومبیل در انتاریو به میزان خیلی کمی کاهش پیدا کرده است و هنوز با وعده های دولت لیبرال مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی آن فاصله زیادی دارد. حزب لیبرال در سال ۲۰۱۳ وعده داد که با آمدن بر سر کار و در آگوست ۲۰۱۵ به طور میانگین هزینه ی بیمه ی اتومبیل را در انتاریو به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد، اما در نهایت کاتلین وین اعلام کرد که این هدف در دراز مدت حاصل خواهد شد.

در اواخر سال ۲۰۱۶ بیمه ی اتومبیل حدود ۰.۱۴ کاهش پیدا کرد که در نهایت میزان کاهش آن از سال ۲۰۱۳ تا کنون به ۸.۳ درصد رسید و هنوز با وعده ی دولت تفاوت زیادی دارد. اگرچه که به نقل از برخی مسئولان، دولت لیبرال تمام تلاشش را خواهد کرد تا بیمه خودرو به میزان گفته شده کاهش یابد، ولی هیچ تاریخ مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

تلاش بر این است که رانندگان در انتاریو به بیمه ی لازم و درست دسترسی داشته باشند و تمام خطاهای سیستم گرفته شود و در عین حال رفته رفته هزینه ی بیمه کاهش یابد.