شهروند ـ با توجه به افزایش شمار کشته شدگان ناشی از تصادفات جاده ای در تورنتو، قرار است تا تعداد دوربین های کنترل چراغ قرمز در تورنتو دو برابر شود. تعداد دوربین ها هم اکنون ۷۷ تاست و افزایش تعداد این دوربین ها بخشی از طرح ۸۰ میلیون دلاری امنیت جاده هاست که قرار است در سال ۲۰۱۷ اجرایی شود. به گفته ی شهردار تورنتو، جان توری، تعداد تلفات جاده ای باید به صفر برسد.

سال گذشته تعداد ۷۷ نفر که در بین آنها عابر پیاده، دوچرخه سوار، رانندگان اتومبیل به چشم می خورد بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. این میزان در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است. نصب دوربین های کنترل چراغ قرمز این اجازه را به مأموران راهنمایی رانندگی می دهد که رانندگان متخلف را که به دلیل داشتن سرعت غیرمجاز از چراغ قرمز عبور می کنند شناسایی کرده و به شکل اتوماتیک برای آنها جریمه صادر شود.

به گفته ی مقامات شهرداری اگرچه تعداد رانندگان متخلفی که از چراغ قرمز عبور می کنند در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است، اما وجود این دوربین های کنترل سرعت در چهارراه ها باعث شده است که تعداد بیشتری از آنها دستگیر شده و جریمه شوند.

هدف این است که به رانندگان تفهیم شود که دوربین کنترل سرعتی در این مکان وجود دارد و عملکرد آنها مشاهده می شود و زیبایی استفاده از آنها این است که بسیار موثر بوده اند و جریمه های صادر شده توسط آنها برای بهبود وضعیت جاده ها استفاده خواهد شد.