شهروند ـ از زمانی که دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا، در سخنرانی ها و مناظره هایش، سیاست های ضدمهاجر و ضدپناهنده ای خود را نشان داد، به نظر رسید که دیگر آمریکا جای امنی برای پناهجویان نیست. در آمریکا به آنها توصیه شد که بهتر است راهتان را ادامه دهید و به همسایه شمالی ـ کانادا ـ بروید. اما چگونه؟

دکتر کالفورد در حال معاینه از کودک پناهنده

تعدادی از این افراد با پای پیاده، در سرمای ۳۰ درجه زیر صفر، طی چندین روز پیاده روی از مرز آمریکا در مانیتوبا گذشته اند.  تعدادی هم توسط قاچاقچیان انسان، با کامیون از مرز عبور داده شدند، ولی آنها را که اغلب زن و بچه بودند، در تاریکی شب و سرمای شدید، در مناطق غیرمسکونی تورنتو، رها کرده بودند.

اغلب این افراد سرمازده شده بودند. وقتی دکتر پال کالفورد، پزشک “مرکز کانادایی درمانی برای مهاجران و پناهندگان”، از مشاهداتش برای هلن من، مجری برنامهAs It Happens  می گفت، بارها بغض کرد.  او گفت، ۵۰درصد این افراد، دارای سرمازدگی بسیار شدید هستند. اینها اکثرا از صحرای آفریقا آمده و اصلا نمی دانستند سرمازدگی یعنی چه. یکی از این زنان دستش را جلوی من گذاشت و گفت، انگشتان من چه مشکلی داره؟ وقتی برایش توضیح دادم نمی دانست یعنی چه. همین زن که دستانش بیشترین صدمه را دیده بود، کودک ۱۸ ماهه ای را در آغوش داشت که او را زیر تنها کتی که بر تن داشت، نگه داشته و سه ساعت تمام دستش را روی صورت بچه گذاشته بوده تا او سردش نشود.

پناهجویی که تا حد مرگ یخ زده بود

خطر گذر از مرز با پای پیاده آن هم در سرمای زمستان استخوان سوز کانادا، ممکن است به قیمت جان تمام شود.  درست صبح پیش از کریسمس، دو مرد جوان ۲۴ و ۳۵ ساله غنایی در بزرگراه ۷۵ در شمال   Letellierدر آلبرتا توسط یک راننده کامیون پیدا شدند. وقتی که آمبولانس این دو را که تقریبا در حال مرگ بودند به بیمارستان رساند، آنها می پرسیدند آیا در خاک کانادا هستند، و وقتی متوجه شدند در کانادا هستند، اظهار خوشحالی کردند در حالی که هر دو به شدت سرمازده شده اند و قرار است انگشتان دست و پایشان قطع شود.

از اپریل تا دسامبر ۲۰۱۶ ، ۴۱۰ پناهجو، اغلب سومالیایی، از این طریق وارد کانادا شده و تقاضای پناهندگی داده اند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ که ۶۸ نفر از این راه وارد کانادا شدند، بیش از پنج برابر افزایش داشته است.