شهروند- کانادا یکی از کشورهایی است که مردمش بیشترین هزینه را برای خرید دارو در بین کشورهای جهان می پردازند.  در مقابل نیوزلند کشوری است که مردمش کمترین هزینه را برای خرید دارو در بین کشورهای جهان می پردازند. بر اساس یک بررسی انجام شده کانادایی ها هزینه ی بیشتری را برای خرید دارویی که توسط کمپانی کانادایی ساخته شده است نسبت به مردم نیوزلند برای همان دارو می پردازند.

در واقع کانادا دومین کشور جهان بعد از ایالات متحده ی آمریکا در هزینه ی خرید دارو است. وزیر بهداشت می گوید که می داند وضعیت موجود اصلا عادلانه نیست و باید تغییرات اساسی در آن انجام بگیرد. کانادا تنها کشور پیشرفته ای است که در آن سیستم بهداشت سراسری وجود دارد اما برای خرید دارو هیچگونه بیمه و یا سیستم سراسری وجود ندارد. همین باعث می شود که بیش از سه میلیون کانادایی توانایی پرداخت هزینه ی دارو را نداشته باشند و به همین دلیل در روند درمان بیماری های خود با مشکلات جدی روبرو شوند.

در کانادا سیستم خرید دارو به دو بخش تقسیم می شود، یک بخش که توسط دولت های استانی و فدرال برای افراد فقیر و افراد بومی کانادایی تامین مالی شده، و بخش دیگر که توسط کارفرمایان تأمین مالی می شود و در این بین حدود ۲۰ درصد کانادایی ها خودشان هزینه ی خرید دارو را می پردازند. وزیر بهداشت قول می دهد که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا این مشکل اساسی در کانادا رو به سوی بر طرف شدن داشته باشد و مردم بتوانند به راحتی نیازهای دارویی خود را برآورده سازند.