شهروند- معاون وزیر آموزش و پرورش در انتاریو از مدارس خواست که نگاه دقیقی به شیوه ی استفاده ی خود از نام ها و سمبل های بومیان کانادایی بیندازند و در این مورد با رهبران جوامع بومی در کانادا مشورت کنند تا در صورت وجود هرگونه بی احترامی و یا استفاده ی نابجا از نام ها و سمبل های این افراد، هرچه سریع تر جلوی آن گرفته شده و جایگزین مناسب تری برای آنها پیدا شود.

این کار برای این است تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه تبعیض نژادی در مدارس انجام نمی گیرد و مدارس برای همه ی دانش آموزان، با هر پیشینه ی فرهنگی، مکانی امن برای رشد و پیشرفت است.

بومیان کانادا سهم بسیار اساسی در ایجاد فرهنگ و تاریخ کانادا بازی می کنند و مدارس و دانشگاه ها به عنوان مکانی که در آنها تولید علم و فرهنگ می شود باید به این امر احترام گذاشته و خودشان را از هرگونه نام و فعالیتی که خواسته و یا ناخواسته باعث ایجاد ناراحتی در میان افراد بومی شده و یا به طریقی به نمادهای این مردم بی احترامی می کند، پاک کنند.