شهروند- یک محقق کانادایی، دیوید گرین وود، بعد از بررسی یک فسیل که از سال ۱۹۹۵ در موزه ی Royal Tyrell آلبرتا قرار دارد توانست یک گونه ی خرما که متعلق به دوران قبل از تاریخ است را شناسایی کند. میوه ی خرما معمولا با آب و هوای گرم و مرطوب و استوایی در ارتباط است، اما این گونه ی فسیل نشان می دهد برخلاف تصور همگان خرما در مناطق شمالی تری از شرق کوه های راکی هم رشد می کرده است.

همچنین این یافته نشان می دهد که خرما حدود ۲۰ میلیون سال پیش در آب و هوای معتدل هم رشد می کرده است.

این محقق می گوید که به دو موضوع بسیار علاقمند است یکی ارتباط خرما و آب و هوای گرمسیری و دیگری احتمال وجود خرما در کانادا.

باید توجه داشت که دیدن چنین فسیلی در ادمونتون به این معنی نیست که این مکان زمانی آب و هوای گرمسیری داشته است، درواقع هوای ادمونتون در آن دوره ی تاریخی بیشتر شبیه جنوب انتاریو بوده است، سرد در زمستان و گرم و مرطوب در تابستان. کشف فسیل درخت خرما نشان دهنده ی تغییرات آب وهوایی کره ی زمین در طی میلیون ها سال است و گیاه خرما و تحقیقات بر روی آن می تواند به محققان کمک کند که بتوانند تغییرات آب و هوایی در آینده را پیش بینی کنند.