شهروند- بنابر اعلام سازمان بهداشت عمومی در تورنتو بیماری مرموز که باعث دل درد شدید در ۲۱۵ دانشجوی کالج هامبر شد می تواند ناشی از شیوع میکروب رایج در زمستان با نام norovirus باشد. پنج شنبه شب به شکل مرموزی تعداد ۲۰۰ دانشجوی کالج هامبر که در کمپ واقع در اتوبان ۲۷ و فینچ غربی ساکن هستند دچار دل درد های شدید و حالت تهوع شدند. این تعداد در نهایت به ۲۱۵ نفر افزایش پیدا کرد. بعد از تحقیقات گسترده و انجام آزمایشات سریع بر روی دانشجویانی که به اورژانس منتقل شدند کاشف به عمل آمد که این بیماری که به “سرماخوردگی شکمی” معروف است می تواند ناشی از شیوع میکروب norovirus  در کالج باشد.

ممکن است که این میکروب توسط غذا به داخل کمپ کالج آورده شده باشد. بر اساس گفته های متخصصان لازم نیست که همه ی افراد از طریق خوردن غذا به این ویروس دچار شده باشند. ممکن است کسانی که به این ویروس مبتلا شده اند و استفراغ کرده اند دستان آلوده ی خود را به مکان های عمومی زده و ناخواسته باعث انتقال ویروس از این طریق به سایر دانشجویان شده باشند.

هامبر کالج تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در همه ی موارد با سازمان بهداشت همکاری کند و بتوانند دلایل شیوع این مریضی را پیدا کنند. هم اکنون کالج هامبر در حال تمیز و ضدعفونی کردن تمام مکان های عمومی است و پرستاران زیادی در آن حضور دارند تا در صورت نیاز به دانشجویان کمک کنند.