نیمه شب دوشنبه یک دستگاه کامیون و یک دستگاه بولدوزر با همراهی تعدادی از نیروهای لباس شخصی به قبرستان بهائیان درزیکلا قائمشهر مراجعه کرده و اقدام به  …


شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 

نیمه شب دوشنبه یک دستگاه کامیون و یک دستگاه بولدوزر با همراهی تعدادی از نیروهای لباس شخصی به قبرستان بهائیان درزیکلا قائمشهر مراجعه کرده و اقدام به جمع آوری سنگ قبور و مسطح نمودن زمین کردند.

در هنگام حضور این گروه برق منطقه کاملا قطع شده بود و یکی از ساکنان محلی حاضر و شاهد در محل واقعه با شلیک تیر هوایی دستگیر و پس از بستن دست و پاهایش در نقطه ای از قبرستان رها گردید.

این سومین تخریب و به نوعی شدیدترین تخریب این قبرستان پس از تخریبهای ۲ آبان و ۲ آذر سال جاری بود که عملاً آثار چندی از وجود قبرستان بهائیان در این محل باقی نگذارد.

یادآوری میگردد استان مازندران در طی ماههای اخیر صحنه برخوردهای گسترده با بهائیان این منطقه بوده است و تعداد زیادی از بهائیان این منطقه کماکان در زندان به سر می برند.