شهروند- چند تن از کمدین های مهاجر ساکن تورنتو گروهی را تشکیل داده اند با عنوان Comedy as a Second Language  و در تلاشند که به شکل ماهیانه یک اجرای کمدی را در شهر تورنتو به نمایش در بیاورند و  در طی آن به سایر مردم ، از جمله ی کانادایی ها این فرصت را بدهند که با زبان شوخی و جوک با فرهنگ های مختلف آشنا بشنوند و بتوانند نقاط مشترک و تفاوت خود را در یکدیگر بیابند.

این برنامه از روز جمعه ۲۷ ژانویه در تئاتر Social Capital در بلوار دن فورث شروع به کار کرد. یکی از هنرمندان این گروه که از برزیل به کانادا مهاجرت کرده است می گوید که کمدی یک زبان است و می توان از طریق آن مردم و فرهنگ آنها را شناخت.

یکی دیگر از هنرمندان ایرانی این گروه به نام فواد حسن پور، عقیده دارد جوک زبانی است که از طریق آن می توان دیدگاه فرهنگ های مختلف را درباره ی موضوعات جدی و اساسی شنید و درباره ی آنها فکر کرد.

این هنرمندان گاهی شوخی های شان مخالفت های زیادی را بر می انگیزد و باعث می شود گروهی به آنها اعتراض کنند، اما معتقدند که دلیلی در پس پرده ی همه حرف ها و جوک های آنها نهان است که اجازه می دهد تا افراد با فرهنگ های مختلف در یک بستر آزاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.