کلیه بازداشت شدگان هفت تپه فوری آزاد باید گردند

بنا به گزارش کانال خبری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، صبح امروز، پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل علی نجاتی یورش برده و علی نجاتی و فرزند ایشان پیمان و مهمان وی، را بدون هیچ حکمی و با ضرب و شتم بازداشت کردند. پس از بازجویی، پیمان نجاتی و مهمان خانواده با قید وثیقه آزاد شدند اما علی نجاتی به مکان نامعلومی انتقال یافت.

 

اتحاد بین المللی شدیدا یورش مامورین حکومتی به منزل علی نجاتی و اذیت و آزار او و دیگر اعضای خانواده و مهمان ایشان را محکوم میکند. علی نجاتی تا کنون بارها مورد اذیت و آزار و حبس قرار گرفته است.

دور جدید اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران نیشکر هفت تپه جمهوری اسلامی را دچار سراسیمگی کرده و از سر استیصال باز هم به سرکوب و بگیر و ببند متوسل شده است. تداوم بازداشت و نیز خبر ضرب و شتم و آزار اسماعیل بخشی در بازداشت، تلاش برای ایجاد چند دستگی در میان کارگران و اینک بازداشت علی نجاتی از جمله تلاشهای حکومت برای حمایت همه جانبه از سرمایه داران و منافع آ‌نها بر علیه کارگران می باشد. تداوم پر قدرت اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و نیز فولاد اهواز نشان داده است که این جنبش اعتراضی کارگری در اعماق جامعه ریشه دارد و سرکوب و تهدید و تفرقه اندازی آنرا متوقف نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی در کلیت آن مسئول و پاسخگوی سلامتی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، و سپیده قلیان، که در حمایت از کارگران هفت تپه بازداشت شده است، می باشد. آزادی بدون قید و شرط و فوری کلیه بازداشت شدگان از جمله مطالبات فوری کارگران می باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

info@workers-iran.org