در گرامیدشت جان باختگان فاجعه پلاسکو، همدردی و همبستگی با کارگران آتش نشانی تهران و کلیه کسانی که در این فاجعه جان باختند و یا مصدوم و بیکار و بی خانمان شدند، و در اعتراض به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی که نه تنها ارزشی برای جان کارگران و مردم زحمتکش ایران و استانداردهای ایمنی محیط کار قائل نیست بلکه مسبب اصلی این فاجعه است تظاهراتی ایستاده در میدان مل لستمن، یکی از مراکز اصلی شهر تورتنو، در روز یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ برگزار گردید. این تظاهرات مورد استقبال گرم اتحادیه آتش نشانان تورنتو قرار گرفت. حضور چشمگیر و مارش منظم دهها آتش نشان تورنتو و سخنرانی و پیامهای همبستگی و همدردی آنان با آتش نشانان ایران جلوه ویژه و بین المللی ای به این حرکت اعتراضی بخشید.

این مراسم و اکسیون اعتراضی با قرائت قطعنامه پایانی به زبان انگلیسی که توسط سازماندهندگان این مراسم تهیه شده بود به پایان رسید.

سازماندهندگان و حمایت کنندگان از این اکسیون به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل بودند:

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا، تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران-واحد کانادا، حزب کمونیست کارگری ایران-واحد شرق کانادا،  رادیو پیام کانادا، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-کانادا.