شهروند- امسال، یعنی سال ۲۰۱۷ ، شصت امین سال به وجود آمدن طرح پس انداز بازنشستگی یا همان RRSP است. کانادایی ها با این طرح آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند، اما آمار نشان می دهد که بسیاری از کانادایی ها و تازه واردان آشنایی چندانی با این شیوه ی سرمایه گذاری ندارند و به دلیل محدودیت های آن در مقابل روش های دیگر سرمایه گذاری مانند TFSA تمایلی به سرمایه گذاری در این طرح ندارند. طرح پس انداز بازنشستگی در سال ۱۹۵۷ با هدف تشویق کارمندان و یا افراد با مشاغل آزاد برای پس انداز برای دوران بازنشستگی به وجود آمد.

در آن زمان تنها Old Age security در کانادا وجود داشت. RRSP  به کندی توانست خودش را معرفی کند و علی رغم خدماتی که در زمینه ی پول پیش خانه و تحصیلات ارائه می دهد، آمارها نشان می دهد که کانادایی ها تمایل چندانی به استفاده از آن ندارند.

سرویس های دیگری نظیر TFSA با این که عمرشان به اندازه ی RRSP طولانی نیست، اما به دلیل این که مشتریان می توانند هر زمان بخواهند بدون پرداخت جریمه پول خود را استفاده کنند طرفداران بیشتری برای خودش دست و پا کرده است.

اما باید در نظر داشت که هیچ شیوه ی دیگری مانند RRSP سادگی و سرمایه گذاری را یک جا جمع نمی کند. بهتر است در ۶۰ امین سال تولد این شیوه ی سرمایه گذاری به بانک سری زده و از این فرصت استفاده کنیم و اطلاعات لازم برای بهترین شیوه ی سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی را کسب کنیم.