شهروند- اعتصاب سراسری کارکنان ۲۴ کالج انتاریو، اعم از معلمان تمام وقت، وارد هفته دوم شده است و همین امر باعث افزایش نگرانی ها در بین دانشجویان بویژه دانشجویان بین المللی شده است. مقامات مهاجرت در پی درخواست ها و سئوال های دانشجویان به آنها اطمینان خاطر می دهد اتفاقاتی که در کنترل آنها نیست و مسئولیتی برای آن ندارند وضعیت آنها را در کانادا تحت تاثیر قرار نخواهد داد. یکی از مهم تریم عوامل نگرانی این دانشجویان وضعیت ویزا و جواز کار آنها در کاناداست که تنها در صورت تحصیل کردن تمدید می شود.

دانشجویان بین المللی هر هفته ۲۰ ساعت اجازه کار دارند و عدم اطمینان درباره مدت زمان این اعتصاب باعث شده است که بسیاری از آنها برای گرفتن شیفت های کاری دچار مشکلات فراوانی شوند. این دانش جویان شهریه بسیار بالایی را برای تحصیل در کانادا پرداخت کرده اند و بسیاری از آنها خواستار برگرداندن بخشی از شهریه به عنوان غرامت هستند. اگرچه گفته می شود که تا کنون در تاریخ کانادا هیچ دانشجویی حتی یک ترم تحصیلی اش را به دلیل اعتصاب از دست نداده است، اما وضعیت بسیاری از دانشجویان که در سال پایانی هستند برای آنها بسیار استرس زاست. گفته می شود که مذاکرات در حال انجام است تا بتوان هرچه سریع تر دو طرف را بر سر میز مذاکره برگرداند و از این طریق به این اعتصابات پایان داد.