شهروند- بعد از گذشت بیش از یک قرن، صدای گاومیش های کوهان دار دوباره در پارک ملی بنف در استان آلبرتا، طنین انداز شد. طی هفته گذشته ۱۶ گاومیش، که باردار نیز بودند، در کانتینرهای بزرگ و مخصوص، بارگیری شده و توسط هلیکوپتر در مناطق شرقی پارک رها شدند. این گاومیش ها که به دقت توسط Parks Canada و به وسیله ی فرکانس های رادیویی تحت نظر قرار دارند، قرار است که ۱۶ ماه در این مناطق رها باشند و در محیط طبیعی خود مانند گذشته به زندگی ادامه بدهند.

این منطقه محل زندگی این گاومیش ها تقریبا ۱۴۰ سال پیش بوده است و آوردن دوباره ی آنها به دل طبیعت تصمیمی است برای ایجاد یک گله ی بزرگ و پررونق از این حیوانات وحشی در سرزمینی که متعلق به آنهاست.

در نهایت قرار بر این است که در تابستان سال ۲۰۱۸، این گاومیش ها به یک منطقه ی ۱۲۰۰ مترمربعی در قسمت دیگری از این پارک برده شوند که بتوانند با حیوانات وحشی و بومی آن منطقه شروع به تعامل کنند.

برخی از منتقدان این پروژه نگران این هستند که ممکن است این حیوانات وحشی از مسیرهای خود منحرف شده، به املاک مردم آسیب زده و یا باعث انتقال بیماری شوند، اما حامیان انجام این پروژه می گویند که طی یک برنامه ی پنج ساله این حیوانات را تحت نظر خواهند داشت. به گفته ی این مدافعان این بهترین اتفاقی است که می تواند برای کانادا و برای حفاظت از محیط زیست بیفتد.