شهروند- کتاب فروشی A Different Booklist بیست سال است که در تورنتو فعالیت دارد و تنها کتاب فروشی است که می توان در آن به منابعی درباره ی تاریخ سیاه پوستان در تورنتو دست یافت. روز شنبه این کتاب فروشی به مکان جدیدش در خیابان بترست نقل مکان کرد؛ مکانی که قرار است علاوه بر کتابفروشی یک مکان فرهنگی نیز باشد، اما این اسباب کشی با اسباب کشی هایی که تاکنون دیده اید تفاوت زیادی داشت. این بار به جای کارگران حمل و نقل، مردم شهر و مشتریان این کتابفروشی قدیمی، کسانی بودند که هرکدام در حالی که در هوای سرد تورنتو آواز می خواندند، با در دست داشتن جعبه ای با برچسبی متفاوت خیابان را طی کرده و بسته ها را به مکان جدید بردند.

بسیاری از مردم و جوانایی که در این اسباب کشی شرکت کردند در ابتدا نمی دانستند  که چه اتفاقی می افتد، اما با شنیدن اینکه نیاز به کمک داوطلبانه وجود دارد به کمک کارکنان کتابفروشی رفتند و در این امر شرکت کردند.

به گفته ی مدیر کتابفروشی A Different Booklist حدود ۱۵۰ نفر در این اسباب کشی کمک کردند. مدیر این کتابفروشی وعده می دهد که مکان جدید به زودی فروشش را آغاز خواهد کرد و قرار است که در شکلی متفاوت تر و با در اختیار داشتن مکانی برای تحقیقات شروع به کار و فعالیت کند.