شهروند- روز پنج شنبه ۶ نفر از افرادی که طعم تلخ بی خانمانی در کانادا را کشیده اند، در حالی که کت و شلوار به تن داشتند برای جمع آوری کمک های نقدی برای پناهگاه افراد بی خانمان در وینی پگ همچون مدل ها در یک هتل در مقابل جمعیت رژه رفتند. این رژه بر آن است تا تغییری در نمایش مد ایجاد کند و بتواند از این طریق به کمک بی خانمان ها در کانادا بیاید.

این رژه از پروژه ی دو دانشجوی رشته ی ارتباطات خلاق در کالج River الهام گرفته شده و به آن پرو بال داده شده است.

این دو دانش آموز تصمیم داشتند که از طریق برگزار کردن یک نمایش مد برای افراد بی خانمان کمک های نقدی جمع آوری کنند، زیرا هر دوی آنها در خانواده ی خود کسی را داشته اند که از این اتفاق ناگوار رنج بکشد.

قرار است پول های جمع آوری شده از طریق این نمایش برای کمک به پناهگاهی با عنوان Main Street Project استفاده شود، پناهگاهی که به نقل از این دو دختر جوان  با وجود هر مشکل یا کمبودی، همیشه بر روی بی خانمان ها باز خواهد بود.

یکی از این افراد بی خانمان که در این رژه شرکت کرد می گوید که Main Street Project به او کمک کرد که زنده بماند و دلش می خواهد بتواند به آن کمک کند. او از اینکه خواهرش در این نمایش حضور داشت بسیار خوشحال بود و گفت که توانسته است برای خواهرش بلیت بخرد. قرار است لباس هایی که این افراد بر تن داشتند برای خودشان باشد.