به گزارش تورنتو استار ۱۸ ژانویه، سناتورها و اعضای پارلمان از حزب لیبرال در گردهمایی دو روزه این حزب و پس از سخنرانی ایگناتیف رهبر جدید حزب لیبرال…


شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 مایکل ایگناتیف در نشست لیبرال ها

به گزارش تورنتو استار ۱۸ ژانویه، سناتورها و اعضای پارلمان از حزب لیبرال در گردهمایی دو روزه این حزب و پس از سخنرانی ایگناتیف رهبر جدید حزب لیبرال، با شادی برای او دست زدند و او را تحسین کردند. ایگناتیف در سخنرانی خود اعلام کرد: «امروز ترسی در این کشور حاکم است، پس از ۲۷ ژانویه و بازگشایی پارلمان چه کسی می خواهد نقش گردانندگی را به عهده گیرد؟ مردم کانادا عمیقا از بابت بحران های اقتصادی و عدم امنیت شغلی نگرانند و امتحان اصلی دولت هارپر اینست که پس از ۲۷ ژانویه بتوانند امنیت شغلی را به جامعه بازگردانند و کارآفرینی کنند».

او همچنین افزود: «حزب لیبرال حزب امید کاناداست». گمان می رود اهداف حزب لیبرال به رهبری ایگناتیف حاصل شود. هم اکنون حزب لیبرال آمادگی خود را برای همبستگی با دیگر احزاب اپوزیسیون علیه دولت اقلیت محافظه کار اعلام کرده است تا شاید بتوانند از این طریق بر بحرانهای اقتصادی موجود در جامعه فائق آیند.